Meer dan 100 jaar ervaring. Gebruik het! © Verantio Europe B.V. 2012  Onze Adviseurs Internationale Standaarden Onze Partners Nederlandse Referenties Teng & Associates In.c Exascale Solutions Empathinko American Petroleum Institute - API The Engineering Equipment and Material Users Association - EEMUA Interprovinciaal Overleg (IPO) - Kennis Inventarisatie Document Praktijk Regels voor drukvaten DCMR Milleu Dienst Rijnmond Provincie Noord-Holland VROM  INFOMIL Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 American Society of Mechanical Engineers - ASME European Committee for Standardization - CEN American National Standard Institute - ANSI American Society for Testing Materials - ASTM French Standard Association - AFNOR British Standards Institution - BSI Bureau of Indian Standards - BIS Colombian Institute of Standards & Technical certification Danish Standards Association Department of Standards Malaysia Energy Institute UK German Standards Institute NACE International National Fire Protection Association - NFPA NORSOK Standards Standardiseringen i Sverige (SIS) Brazilian Association of Standards Australian Institute of Energy aie.org.au CONCAWE Society of Petroleum Engineers Tank Storage Association